tiistaina, tammikuuta 29, 2008

Ulosmarssi työministeriöstä. Pallo on nyt työministerillä.

TIEDOTE 29.1.2008

VAPAA JULKAISTAVAKSI

Taiteilijoiden ja tutkijoiden edustajat marssivat ulos TEM:n tilaisuudesta

Joukko keskeisten taiteilija- ja tutkijajärjestöjen edustajia marssi ulos työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) järjestämästä kuulemistilaisuudesta tiistaina.

TEM on joulukuusta 2007 valmistellut taiteilijoiden ja tutkijoiden työttömyysturvan saantiedellytyksiä koskevaa ohjeistusta. Ohjeistuksen tulisi hallitusohjelman mukaan parantaa taiteilijoiden ja tutkijoiden mahdollisuuksia saada työttömyysturvaa.

Näin ei kuitenkaan ole tapahtumassa. Järjestöt katsovat, että ohjeistuksen avulla pyritään pikemminkin vakiinnuttamaan työhallinnon tämänhetkiset, ongelmalliset käytännöt.

Lisäksi ohjeistuksessa puututaan perusoikeuksien toteutumisen kannalta kyseenalaisiin asioihin. Työttömyysturvan saamisen saattaa estää esimerkiksi taide- tai tiedealan koulutus, ammattiliiton tai yleishyödyllisen yhdistyksen jäsenyys, työskentelyrahoituksen hakeminen tai työvälineiden kuten pensseleiden hallussapito.

Järjestöjen mielestä TEM:n tulee aloittaa ohjeistuksen valmistelu uudelleen siten, että hallitusohjelman kirjauksia noudatetaan. Asiantuntemuksen takaamiseksi ministeriön tulee ottaa mukaan valmisteluun taiteilijoiden ja tutkijoiden edustajat.

Järjestöt pitävät hyvin valitettavana, että vielä viime syksynä lupaavalta näyttänyt yhteistyö työhallinnon tietämyksen ja ymmärryksen lisäämiseksi taiteilijoita ja tutkijoita koskevissa asioissa ei näytä johtavan toivottuun tulokseen. Taiteilijoiden ja tutkijoiden edustajat vetoavat työministeri Tarja Cronbergiin, jotta ohjeistuksen valmistelu palautetaan hallitusohjelman linjoille. Ohjeistuksen tulee parantaa, ei heikentää taiteilijoiden ja tutkijoiden työttömyysturvaa.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Petra Havu, Suomen Taiteilijaseura, puh. 040 775 2715 Toiminnanjohtaja Eeva Rantala, Tieteentekijöiden liitto, puh. 040 750 8284

Mukana olevat järjestöt:

Suomen Taiteilijaseura

Suomen Kirjailijaliitto

Suomen Säveltäjät

Suomen Näytelmäkirjailijaliitto

Finlands Svenska Författareförening

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Tieteentekijöiden liitto

TATUSOTU-työryhmä

Suomen Journalistiliitto

Suomen freelance-journalistit

Teatteri- ja Mediatyöntekijät

Suomen Muusikkojen liitto

Suomen Näyttelijäliitto

Dokumenttikilta

Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin Liitto

Suomen Elokuvaohjaajaliitto

Suomen arvostelijain liitto

Ei kommentteja: