torstaina, toukokuuta 29, 2008

Vetoomus ministeri Hyssälälle

Taide- ja tiedeväki luovutti tänään vetoomuksen sosiaali- ja terveysministeri Hyssälälle. Vetoomuksessa esitetään, että apurahalla työtä tekevien sinänsä perin loistavaa sosiaaliturvauudistusta ei jätettäisi torsoksi. Nykyisellään laki ei koskisi apurahan saajia, joiden apuraha jäisi yhtäjaksoisesti alle 4kk. Alipätkiä saattaisi olla useitakin, mutta sillä ei turvaa tavoitettaisi.

Tämä alle 4 kk pätkäapurahojen rajaaminen uudistuksen ulkopuolelle on vastakkainen pätkätyöyhteiskunnan lääkkeeksi tarkoitettujen muiden toimien kanssa. Muussa lainsäädännössä on jo pidempään ollut pyrkimyksenä saattaa kaikki - työsuhteen pituudesta riippumatta - yhdenvertaisten oikeuksien piiriin.

Vetoomus on luettavissa Teatteri- ja mediatyöntekijöiden sivuilta. Vetoomuksen oli luovutushetkellä allekirjoittanut n. 800 kulttuurialan toimijaa ja lukuisia alan järjestöjä. Sen jälkeen nimiä on tulvinut. Adressin luovuttajat ilmaisivat vetoomuksen vastaanottaneelle valtiosihteeri Terttu Savolaiselle malttinsa odottaa uudistusta sen verran, että eläkelaitoksen tietotekniset ongelmat saadaan ratkaistua ja sosiaaliturva ulotettavaksi kaikille apurahan saajille. SAK:n ja järjestöjen edustus on korostanut uudistuksen tasapuolista toteutumista koko valmisteluprosessin ajan.

Ministeri Hyssälä ei tilaisuuteen vetoomusta vastaanottamaan ehtinyt. Mutta pallo on siitä huolimatta nyt poliittisella päättäjällä. Tämäkin ratkaisu on ennen muuta tahdon asia.

Voit allekirjoittaa vetoomuksen vielä 10.6. asti (ammattinimike, nimi) savel@teme.fi

Ei kommentteja: