sunnuntaina, heinäkuuta 31, 2011

KOHDELLAAN YHDENVERTAISESTI


Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunta lausuu (klikkaamalla lausuntoon) "Hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 2010" otsikon Työn tekemismuotojen muuttumisen vaikutukset alla johtopäätöksinä:

"Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus selvittää keinoja, joilla lain noudattamista parannetaan ja perusteetonta osa-aikatyön teettämistä vähennetään".
"Valiokunta pitää tärkeänä, että hallitus selvittää uusista työn teettämistavoista aiheutuvat lainsäädännön muutostarpeet ja ryhtyy toimenpiteisiin lainsäädännön korjaamiseksi siten, että työn tekemisen tavasta riippumatta kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti. Selvittää tulee esimerkiksi vuosiloma-, vuorotteluvapaa- ja työttömyysturvajärjestelmien sekä kilpailulainsäädännön yhteensopivuus muuttuneiden työn teettämisen tapojen kanssa. Samalla tulee huolehtia siitä, että työ-, sosiaali- ja verotuslainsäädännössä noudatetaan yhteneväisiä tulkintaperiaatteita ja että järjestelmä mahdollistaa työmarkkina-aseman joustavan vaihtamisen ja työn tekemisen myös samanaikaisesti erilaisissa työ- ja toimeksiantosuhteissa".

Asiantuntijana valiokunnassa ovat olleet kuultavina:
mm. VTT, hankekoordinaattori Anu Suoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. Jep. Kävin.

Ei kommentteja: