torstaina, kesäkuuta 29, 2006

Työvoimaviranomaisten on noudatettava lakia!

Tieteentekijöiden liitto asetti vuoden 2005 lopussa tutkijoiden työttömyysturvatyöryhmän. Työryhmän puheenjohtajana toimii Paula Ilveskivi, jäseninä Jarmo Kiuru ja Anu Suoranta. Työryhmän sihteeri on Tuuli Vänskä. Liitto jätti toukokuussa 2006 kantelun tutkijoiden työttömyysturvasta eduskunnan oikeusasiamehelle.


Tieteentekijöiden liitto – Forskarförbundet

TIEDOTE 29.6.2006

HETI JULKAISTAVISSA


Tieteentekijöiden liitto:

Jatko-opiskelu ei esteenä työttömyysturvan saannille

Aloitetut tohtoriopinnot eivät ole esteenä työttömyysturvan saannille työttömyystilanteessa. Työvoimaviranomaisten käytäntönä yleistynyt vaatimus jatko-opintojen keskeyttämisestä on Vakuutusoikeuden tuoreen päätöksen mukaan virheellinen.

Tieteentekijöiden liitto korostaa Vakuutusoikeuden ratkaisun (VakO 10297:2004) (http://www.oikeus.fi/vakuutusoikeus/36371.htm) yleistä merkitystä. Päätöksen mukaan vaatimus opintojen keskeyttämisestä vähintään vuodeksi ei koske yliopistoissa suoritettavia jatkotutkintoja. Työttömän työnhakijan omaa ilmoitusta jatko-opintojen keskeyttämisestä pidetään työttömyysturvalain kannalta riittävänä. Tieteentekijöiden liiton mukaan ratkaisu on yksiselitteinen. Yliopistossa jatko-opiskelijana kirjoilla olo ei ole este kokoaikatyön vastaanottamiselle.

Tutkimusrahoitus on luonteeltaan katkonaista. Liitto on huolestuneena seurannut työvoimaviranomaisten tulkintojen kiristymistä. Tohtorintutkintoa suorittavilta on evätty työttömyysturva. Yliopistossa suoritettavat jatko-opinnot ovat kuitenkin yleensä sivutoimisia, eivätkä estä kokoaikaisen työn vastaanottamista. Työvoimaviranomaiset eivät ole tohtorintutkintoa suorittavien työttömyystilanteessa tutkineet jatko-opintojen vaatimaa työmäärää, vaan ne on katsottu päätoimisiksi.

Tieteentekijöiden liitto vaatii, että työvoimaviranomaiset ja työttömyyskassat noudattavat vakuutusoikeuden ratkaisulinjaa, joka vahvistaa liiton käsitystä jatko-opintojen sivutoimisuudesta. Liitto korostaa, että tarkoituksena ei ole teetättää tohtoriopintoja työttömyysturvalla, vaan taata työttömyystilanteissa myös jatko-opinnot aloittaneille oikeus työttömyysetuuksiin.

Tieteentekijöiden liitto pyysi keväällä tekemässään kantelussaan eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan onko työvoimaviranomaisten harjoittama työttömyysturvalain tulkintalinja sopusoinnussa perustuslain kanssa.

Lisätietoja:

Asiamies Tuuli Vänskä 020 7589 616

Tieteentekijöiden liitto on yliopistojen ja tutkimuslaitosten opettajien, tutkijoiden, tietopalveluhenkilöstön ja muiden akateemisten asiantuntijoiden ammattijärjestö. Suurimpia jäsenryhmiä ovat tutkijat, assistentit, yliassistentit, kirjastonhoitajat ja amanuenssit. Jäsenistä suurin osa työskentelee yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

4 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Here are some links that I believe will be interested

Anonyymi kirjoitti...

Here are some links that I believe will be interested

Anonyymi kirjoitti...

Very pretty design! Keep up the good work. Thanks.
»

Anonyymi kirjoitti...

Your are Nice. And so is your site! Maybe you need some more pictures. Will return in the near future.
»