sunnuntaina, marraskuuta 25, 2007

Workers playtime?


Tämän taitavammin ammattiyhdistysliikkeen dilemmaa ei voi asettaa:

"Tehyn työtaistelua käytiin myös taitavana tiedotussotana ja näyttävin karnevalisoiduin muodoin. Työtaistelutoimien saama laaja kannatus ja mediajulkisuus sekä mittavan uhan edessä saavutettu sovintoratkaisu saattavat johtaa vaatimuksiin militanttien keinojen käytöstä ammattiliittojen edunvalvonnassa.

Ammattiyhdistysliikkeen aseman kannalta on syytä pohtia, miten suomalaiseen nykykäytäntöön nähden erilainen toimintatapa vaikuttaisi ammattiyhdistysliikkeen kannatukseen, arvostukseen ja vaikutusvaltaan yhteiskunnassa. Olisiko seurauksena tuloksekasta palkansaajien edunvalvontaa vai äänekäs ja näkyvä, mutta heikentyvä ammattiyhdistysliike?" (JHL:n pj. Tuire Santamäki-Vuori SAK:n valtuuston kokouksessa 23.-24. 11.2007)

Ei kommentteja: