sunnuntaina, toukokuuta 17, 2009

PAKKORUOTSIA PARHAIMMILLAAN!Hufvudstadbaldetin 14.5.2009 haastattelussa "Facket måste bry sig om korta jobb" esitän "Ett nytt uppdrag för den fackliga rörelsen blir att få i gång en diskussion över förbundsgränserna om hur man skall hitta lösningar som förbättrar de tillfällig anställdas situation." (Perin) vapaalla käännöksellä. On syytä kokoontua pyöreän pöydän ääreen yli keskusjärjestörajojen ja tehdä ay-liikkeelle itselleen selväksi mikä ja miten on ay-liike muuttuneessa työelämässä.

PAM:n pj. Ann Selin muotoilee haastattelussa saman asian puolestaan näin "Vi måste se hur man bättre kan samarbeta kring de här frågorna. Snuttjobben är inte längre bara en fråga som berör den kvinnliga servicesektorn, påpekar hon". Vapaasti tulkaten :) Työelämän moninaistuminen koskee koko työelämän kenttää kiihtyvällä tahdilla. Vanhojen työkalujen rinnalle on syytä miettiä uudet.

Just do it!

Ei kommentteja: