torstaina, toukokuuta 14, 2009

VÄLINEITÄ YMMÄRTÄÄ 2000-LUVUN TYÖMARKKINASUHTEITA!

SAK:n valtuuston puheenjohtaja, JHL:n puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuoren avauspuheenvuoro tänään 14.5.2009 SAK:n valtuustossa "Ay-liikkeen on aika avautua kansalaisyhteiskunnan suuntaan" .

Santamäki-Vuori siteeraa väitöskirjaani mm. seuraavasti "Halvennettu työ" tarjoaa erinomaisia välineitä ymmärtää työmarkkinasuhteita ja syventää arviotamme siitä, mikä työelämän ilmiöissä on Suomessa uutta ja mikä vanhaa.

Puheessa nousevat esiin työn teettämisen moninaiset tavat ja niiden seurauksena syntyvä käsitepalettini säännöllisen epäsäännöllinen vajaa katkotyö. Väitöskirjani viimeisen luvun otsikoin "Tulevaisuus oli ennen meitä? SAK:n valtuuston pj:n sanat antavat vahvaa signaalia siitä, että suomalainen työelämä ei joudu palaamaan maailmansotien väliseen aikaan, jolloin ammattiyhdistysliikkeellä ei ollut sijaa työelämän määrittelijän ja työntekijä jousti, kun ei muuta voinut.

Santamäki-Vuori toteaa työelämän toisesta raiteesta myös mm. "Ay-liike puolestaan on pitkään keskittynyt lähinnä vakinaisten, kokoaikaisten työpaikkojen edistämiseen ja silppu- ja pätkätyön käytön sääntelyyn. Kun huomattava osa työntekijöistä kuitenkin tosiasiassa työskentelee epävakaissa työsuhteissa, ay-liike ei voi sulkea silmiään heidän tarpeiltaan. Edunvalvonnassa on edettävä myös toista raidetta: sosiaaliturvaa on kehitettävä vastaamaan nykyistä paremmin silppu- ja pätkätyötä tekevien tarpeisiin. Monet työttömyysturvaan vastikään sovitut parannukset ovat juuri tällaisia. Sovitellun työttömyyspäivärahan jatkokehittäminen voisi olla käypä keino korvata vajaatyöllisyydestä aiheutuvia tulonmenetyksiä silpputyötä tekeville nykyistä laveammin - yksi askel kohti parempaa tuloturvaa epävakaisista töistä kärsiville".

Kahdet raiteet (aluksi puhuin kaistoista, mutta Pilvi Torstin vappupuheryhmätyökehittelyssä tuli ekologisuus esiin) ovat vahvasti esillä päivän Hufvudstadsbladetin haastattelussani "Facket måste bry sig om korta jobb". Hbl jutussa SAK:n neljä naispuheenjohtajaa tuovat samalla aukeamalla voimakkaasti esiin pätkä-, osa-aikatyöntekijöiden asemaa ay-liikkeen edunvalvonnasssa! PAM:n pj. Ann Selin nostaa lisäksi komeasti esiin myös mikroyrittäjät - työtetekevät ihmiset- jotka eivät ole palkansaajia tai yrittäjiä, vaan jotain siltä väliltä. Tämä lienee jopa kolmas rakennettava raide, jolla ay-liike työn tekoa ja sen reunaehtoja voi 2000-luvun edunvalvonnassa turvata!

Ei kommentteja: