maanantaina, toukokuuta 24, 2010

TUIRE SANTAMÄKI-VUORI: TYÖN TEETTÄMISTAPOJEN MUUTOS LÄPÄISEE TYÖMARKKINAT


SAK:n valtuuston pj. Tuire Santamäki-Vuori SAK:n valtuuston avajaispuheessa 20.5.2010

Ay-liike epävakaita töitä tekevien asialle

Työvoiman käyttö- ja hankintatavat muuttuvat. On pätkä-, silppu- ja vuokratyötä, on itsensä työllistämistä yrittäjänä tai vain työkorvauksen saajana - eri työn tekemisen tapoja peräkkäin tai rinnakkain. Tämä suunta näyttää olevan vain vahvistumassa. Monet tahot ovat pontevasti tuomassa Suomeen niin sanotun yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia. Isossa-Britanniassa se on merkinnyt julkisen sektorin työntekijöiden liukumista itsensä työllistäjiksi, joilta julkinen sektori sitoutuu hankkimaan palveluja muutaman vuoden määräajan. Työn teettämistapojen muutos läpäisee koko työmarkkinat.

Ay-liikkeen saavutukset työntekijöiden turvaksi eivät tarjoa enää riittävää eivätkä tasapuolista suojaa kaikkein epävakaimmassa asemassa työtään tekeville ihmisille. Sääntely, työelämän oikeudet ja sosiaaliturva on rakennettu toisenlaisiin olosuhteisiin. Työn tekemisen vähimmäisehtojen turvaaminen ja yhdenvertainen kohtelu on ulotettava myös palkkatyön harmaille reunoille ja siitä ulos - itsensä työllistämiseen. Uudistuvana liikkeenä meidän on mukautettava edunvalvonnan sisältöä ja piiriä niin, että kykenemme yhdessä löytämään ratkaisuja uusiin haasteisiin. SAK onkin yhdessä JHL:n, PAMin ja muutaman muun pienemmän ammattiliiton kanssa käynnistänyt hankkeen "Työn teettäminen reiluksi - turvaa pätkittyyn työelämään" koordinaattorinaan VTT Anu Suoranta.

Hanke tarjoaa työlle asiantuntemusta sekä alustan innostavalle yhteiselle pohdinnalle ja verkottumiselle. Korjaavien toimenpiteiden taustaksi on kartoitettava lakien ja työehtosopimusten puutteet ja tehtävä ne näkyviksi. Yhtä lailla kuin lakien ja työehtosopimusten sukupuolivaikutuksia on määrä arvioida (suvaus), vastaavaa arviota on käynnistettävä siitä, miten normit tunnistavat ja kohtelevat erilaisia työn suorittajia. Tässä meillä ay-liikkeenä on yhteisen tekemisen paikka sekä sopimuksia tekevinä järjestöinä että yhteiskuntavaikuttajina.

Koko puhe tästä

Ei kommentteja: