torstaina, toukokuuta 27, 2010

YKSIN SOVITTU?


Työmarkkinalogiikka on villissä pyörteessä. Tekeillä on keskustelukirja, joka tulee Vastapainon kustantamana tuutista lokakuussa 2010.

Yksin sovittu. Osapuolet, luottamus ja työmarkkinalogiikka. Vastapaino, 2010.
Anu Suoranta & Anu-Hanna Anttila (toim.):

Yksin sovittu -teos esittelee ajankohtaisia puheenvuoroja työmarkkinoiden ja sosiaalisen turvallisuuden järjestämiseen. Kirjassa pohditaan tutkijoiden ja työmarkkinatoimijoiden voimin, miten tämä onnistuu tilanteessa, jossa työnantajapuoli pyrkii yksipuolisesti irtautumaan (kolmikantaisista) neuvottelusuhteista ja sanelemaan ehdot paikallisesti ja tapauskohtaisesti. Puheenvuorojen tarkoituksen on ottaa otetta, muodostaa agendaa ja haastaa työmarkkinatoimijoita, ennen muuta ammattiyhdistysliikkeen ajattelu- ja toimintatapoja työn teettämisen ja tekemisen muuttuneella kentällä.

Yksin sovittu -teoksen kirjoittajat ovat: dosentti Tuomo Alasoini, dosentti Anu-Hanna Anttila, edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa, puheenjohtaja Tapio Huttula, dosentti Raija Julkunen, eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, professori Pauli Kettunen, professori Anne Kovalainen, puheenjohtaja Lauri Lyly, professori Kevät Nousiainen, puheenjohtaja Ann Selin, puheenjohtaja Tuire Santamäki-Vuori ja VTT Anu Suoranta. Kirja on suunnattu työmarkkinatoimijoille sekä työmarkkina-, sosiaaliturva-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotutkijoille.

Mainittakoon, että Yksin sovittu kirja on Anttila-Suoranta produktiossa trilogian kolmas osa. Aiemmat tuotokset ovat Ammattia oppimassa eli A&O 2001, Pärjäämisen ajat - horjuvat työt (PA) 2007.

Ei kommentteja: