tiistaina, helmikuuta 15, 2011

SAMA PÄÄMÄÄRÄ, ERI KEINOT


Kolumnissani Kaksi ilman kolmatta TeMe:n Meteli lehdessä no 1/2011 otan kantaa Tarja Cronbergin Luova kasvu -selvityksen lopputulemaan kolmannesta tiestä ja tarjoan tilalle itsensä työllistävien tilanteen ratkaisemiseksi toista mallia.

"Lavennus tapahtuisi niin, että moninaiset itsensä työllistäjät rinnastuisivat työsuhteen käsittämisen laajentamisen kautta palkansaajiin. Kyse olisi työn tekijöiden - ei pelkästään (palkka-)työntekijöiden - kategoriasta, joka imaisisi sisäänsä niin palkkatyöntekijät kuin erilaisilla toimeksiannoilla työtä tekevät. Imaisu edellyttää muutoksia työsopimuslakiin ja palkansaajan määritelmään. Tällä normalisoinnin tiellä on ehdoton etu suhteessa Cronbergin hankalia rajanvetoja tuottavaan kolmannen tien kategoriaan. Normalisoimalla kaikki muut "liitännäislait" sosiaaliturvalainsäädännöstä työtapaturmalakiin, puhumattakaan kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta, tulisivat suoraan sovellettavaksi."

Lisää aiheesta itsensä työllistäjien yhteistyötyöryhmän yhteinen tiedote Lainsäädännön on vastattava työelämän todellisuutta

Ei kommentteja: