keskiviikkona, helmikuuta 13, 2008

Pasi Järvisen paluu tutkijoiden työttömyysturvakehiin

TEM tiedote 13.2. 2008Tieteen ja taiteen tekijöiden työttömyysturvan parantaminen etenee

Työministeri Tarja Cronberg on määrännyt työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvisen vetämään lainsäädäntöhanketta, jolla parannetaan tieteen ja taiteen tekijöiden asemaa täsmentämällä työttömyysturvalakia.

Lakiesitys annetaan samaan aikaan kuin sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa oleva esitys, jossa apurahan saajille turvataan apurahojen määrän perusteella eläke, sairausvakuutus, työtapaturma ja työttömyysturva.

Järvinen valmistelee tämän lisäksi aiemman selvitysmiesraporttinsa pohjalta ohjeet työhallinnolle nykyisen työttömyysturvalain soveltamisesta tieteen ja taiteen tekijöihin, erityisesti apurahan saajiin. Ministeriö antaa ohjeet mahdollisimman pikaisesti kuluvan kevään aikana.

- Järjestelmämme ei vastaa riittävästi luovissa ammateissa toimivien sosiaali- ja työllisyysturvaongelmiin. Pidän tärkeänä, että asiaan saadaan korjaus mahdollisemman pian. Kaikki keskeiset tahot tulevat kuulluksi ennen ohjeistuksen valmistumista, työministeri Tarja Cronberg lupaa.

Neuvontaverkosto käynnisti toimintansa

Taiteilijoiden ja tieteentekijöiden asioihin perehtyvien työvoimaneuvojien verkosto käynnisti toimintansa helmikuussa 2008 kolmella alueellisella koulutustilaisuudella. Koulutuksen tavoitteena on lisätä työvoimaneuvojien asiantuntemusta erityisesti taiteilijoiden ja tieteentekijöiden työllistymisen ja työllistymismahdollisuuksien osalta. Koulutustilaisuuksiin osallistuu yhteensä noin 60 työhallinnon edustajaa.

Tieteen ja taiteen tekijöiden työttömyysturvan parantamisesta sovittiin Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmassa.

Lisätietoja:

lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, puh. 010 60 48067

ylitarkastaja Tiina Korhonen, 010 60 49048 (neuvontaverkosto)

Ei kommentteja: